Handelsbetingelser vedr. markedsplads for Webshops.

Virksomhedsoplysninger

Butikshop – Østergade 1,2 (kun administration) -1100 København K – Cvr. 25518551 – Tlf. 70701214

Priser og betaling

Pris for markedsføring på Butikshops side Markedsplads for Webshops er 399,- kr. mdl. ekskl. Moms som opkræves kvartalsvis forud. Bindingsperioden er 5 måneder + 1 måneds opsigelse i alt minimum 6 mdr. Beløbet betales ved at Butikshop sender en faktura som betales via bankoverførsel til Butikshops konto i Jyske Bank reg. 7312 konto 0001028481. Abonnementet er fortløbende indtil det opsiges.

Levering

Annoncen oprettes senest 72 timer efter betaling er registreret i vores bogholderi.

Ansvar

Butikshop fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, Sælger eller Køber måtte lide, uanset om dette eksempelvis skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder, usandheder, udeladelser eller manglende opdateringer af indholdet på hjemmesiden. Dette gælder også indholdet på de hjemmesider hvortil der henvises eller linkes til. Hvor lovgivning er refereret tages der således udtrykkeligt forbehold for, at nye regler kan være trådt i kraft, der modificerer det beskrevne, og der henvises til de til enhver tid gældende regler. Butikshop.dk anbefaler altid at både køber og sælger kontakter relevante rådgivere i forbindelse med køb og salg af virksomheder og vi påtager os intet ansvar for fejl eller mangler i de oplysninger der fremgår på vores markedsplads for hjemmesider og webshops.

Returnering af varer

Da annoncen oprettes på sælgers foranledning og udarbejdes specifikt efter dennes ønsker fraskriver kunden sig fortrydelsesretten.

Databehandling

Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores hjemmeside, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne. Al anvendelse af hjemmesiden foregår således anonymt. Vi genererer løbende statistiske informationer fra vores servere om bl.a. antal forespørgsler på de enkelte sider. Disse oplysninger giver ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner.

Klagemuligheder

En klage over en tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adressexx@yy.dk.”

Kontakt

Virksomheden skal oplyse om, hvordan kunder eller brugere kan kontakte virksomheden, hvis de har spørgsmål, klager eller kommentarer.

Ændringer

Butikshop er berettiget til uden forudgående varsel af ændre vores handelsbetingelser.

Lov og værneting

Butikshop er underlagt Danmarks love og eventuelle sagsanlæg skal ske til Københavns Byret, Domhuset Nytorv 1450 København K.